De fotografen of fotograven

Het woord fotograaf is een rare uitzondering op de regel, aangezien de meervoudsvorm van ‘graaf’ ‘graven’ is.

De reden dat de juiste vorm van fotograaf toch fotografen is, is omdat dit een verbastering is uit het Grieks. In het Grieks worden woorden eindigend op een -f niet in een -v veranderd, vandaar dat ook fotograaf als fotografen geschreven wordt.

Maar toch voor de duidelijkheid:

de fotograaf is Wim

en de fotografe is Linda